ספוריני בריהוטים 2015
גני התערוכה תל
אביב. תצוגה ענקית
של דגמי 2015
היישר מאיטליה.

חגיגת מבצעים לרוכשים בימי התערוכה.

ביתן 11B בגלריה.
10-17.10.2015

ספוריני בריהוטים 2015
גני התערוכה תל
אביב. תצוגה ענקית
של דגמי 2015
היישר מאיטליה.

חגיגת מבצעים לרוכשים בימי התערוכה.

ביתן 11B בגלריה.
10-17.10.2015